цол
агуулга
Мөн 1000 гэдэг үгийг оруулж болно
* түлхүүр үг
нэмэх
*Цалин хөлс
цаг хугацаа
өдөр
сар
Неготейт
*зан байдал
Хагас цагийн
Байнгын ажилчид
Гэрээт борлуулагчид
хэл
Монгол хэл
Солонгос хэл
Гэрэл зураг

9 зураг татаж авч болно, дэмждэг jpg, gif, png